Życie na 100%

Spotkania o Duchu Świętym

Przejdź do Materiałów

Życie na 100%

Życie na 100% – spotkania o Duchu Świętym to materiały do 16 spotkań prowadzących do odkrywania Osoby Ducha Świętego. Opracowane zostały przez Wydawnictwo św. Stanisława BM przede wszystkim z myślą o młodych ludziach przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania, ale z powodzeniem mogą być wykorzystywane także w różnych innych grupach, nie tylko młodych ludzi, chcących formować się ku bliższemu poznaniu Ducha Świętego.

Materiały dostarczają do każdego tematu zarówno tekst katechezy, którą można wygłosić do większej ilości osób, jak i konspekt do przeprowadzenia spotkania w małej grupie. Zespół prowadzący przygotowanie do bierzmowania lub animator grupy mają pełną swobodę w wybraniu najważniejszych z ich perspektywy tematów, a także formy w jakiej spotkania będą przeprowadzone. Przykładowo: przy cotygodniowym rytmie spotkań raz w miesiącu może odbyć się katecheza dla wszystkich, raz spotkanie modlitewne i w pozostałe dwa tygodnie spotkanie z animatorem w małej grupie.

Przejdź do Materiałów

Potencjał aplikacji

Bardzo ważnym aspektem prowadzenia formacji jest zadbanie o to, aby treści z cotygodniowych spotkań mogły być przywoływane także w ciągu tygodnia. Bywa, że jako pomoc w tym zadaniu ma służyć „notatnik uczestnika”, do którego może on zaglądnąć w swoim czasie wolnym. Niestety, doświadczenie pokazuje, że bierzmowani bardzo często o tym zapominają, a próby prowadzącego odpytywania ich o pracę z notatnikiem, sprawiają, że zaczyna ona przypominać „zadanie domowe”, z którego bierzmowany jest rozliczany.

Aplikacja mobilna wychodzi naprzeciw temu problemowi. Wykorzystując funkcjonalność powiadomień w telefonie, sprawia, że bierzmowany nie musi pamiętać o zaglądnięciu do materiałów, bo ona sama wyśle mu o tym przypomnienie. Natomiast lekka forma treści wideo przed i po spotkaniu, pozwala jeszcze lepiej zawalczyć o chwilę uwagi bierzmowanego, starając się w zamian, zostawić mu inspirującą myśl.

Filmiki do spotkań często opatrzone są pytaniem o opinię lub przemyślenia bierzmowanego. Udzielona w ramach aplikacji odpowiedź jest potem udostępniana animatorowi prowadzącemu, który na najbliższym spotkaniu, może odnieść się do udzielonych odpowiedzi, zachowując, zapewnioną także przez aplikację, poufność przesłanych mu odpowiedzi. Ten sposób swoistego kontaktu jeden na jeden, może być dla uczestnika ważną przestrzenią pokonywania trudności w dzieleniu się własnym doświadczeniem życia i wiary. Animator natomiast zyskuje cenny sposób indywidualnego poznania swoich podopiecznych, o co czasem trudno na samych tylko cotygodniowych spotkaniach.

Jak to działa?

  1. Prowadzący: ksiądz, animator lub katecheta, rejestruje się w PentecostApp (przez aplikację mobilną lub przez system webowy)
  2. W systemie webowym zakłada grupę, do której potem będą dodawali się uczestnicy. Po założeniu grupy, prowadzący otrzymuje wiadomość mailową z gotową do druku instrukcją dla uczestników, jak mogą się dołączyć do grupy.
  3. Prowadzący kupuje dla siebie dostęp do materiałów i od tej pory może aktywować dane materiały w grupach, które prowadzi.
  4. Prowadzący kupuje także licencje dostępu do materiałów dla uczestników i w ramach grupy, przydziela je konkretnym bierzmowanym. Od momentu otrzymania licencji – uczestnik zyskuje w swojej aplikacji dostęp do kompletu materiałów.
  5. Prowadzący w widoku materiałów wewnątrz grupy przypisuje tematom daty spotkań i tym samym ustawia zaplanowane powiadomienia o materiałach wideo, które pojawią się w telefonach uczestników – 1 dzień przed i 1 dzień po spotkaniu. Datę i godzinę powiadomień można edytować i dostosować wg własnego uznania.
  6. Prowadzący w ramach systemu webowego i aplikacji ma podgląd odpowiedzi udzielanych przez uczestników pod filmikami.

Sięgnij po "Życie na 100%"

i rozpocznij przygodę poznawania Ducha Świętego

© Copyright 2021 Phronimos Solutions Krzysztof Płachno - All rights reserved.
contact: pentecostapp@gmail.com