Pentecost App

Aplikacja dla Bierzmowanych i nie tylko

PentecostApp

Jest to projekt skierowany do grup przygotowania do bierzmowania. Jego sercem jest aplikacja mobilna, w której systematycznie jest serwowana motywująca, pobudzająca do refleksji religijna treść. Aplikacja współpracuje z systemem internetowym, który umożliwia tworzenie grup i komunikację w ich ramach.

PentecostApp została stworzona z myślą o bierzmowanych, ale może być swobodnie wykorzystywana indywidualnie, a także przez wszelkie grupy religijne, korzystające w swojej komunikacji mechanizm wiadomości i powiadomień.

Życie na 100%

Na platformie dostępne są materiały formacyjne Życie na 100% wydane przez krakowskie Wydawnictwo św. Stanisława BM. Połączenie treści spotkań z potencjałem urządzeń mobilnych pozwala jeszcze skuteczniej prowadzić młodych ludzi ku wartościom. Pojawiające się w telefonie krótkie materiały wideo, inspirujące pytania, są cennym sposobem na zyskanie chwili uwagi młodego człowieka i próbą przeniesienia treści spotkań do jego codziennego życia. Więcej o materiałach


Aplikacja mobilna

Mem

Inspirujace treści w chwytliwej formie obrazka.

Słowo od Niego

Pokrzepiające, dodające otuchy, motywujące do stawiania sobie wysokich wymagań - słowo samego Boga.

Patron na drogę

Krótkie - często zaskakujące - życiorysy świętych, pokazujące, że byli oni takimi samymi ludźmi takimi jak my, ale zapatrznymi w Boga i gotowymi do poświęceń.

Wiadomości

Po rejestracji i dodaniu się do grupy można otrzymywać wiadomości od prowadzącego, które przychodzą w formie powiadomień.

Materiały

Z aplikacją PentecostApp połączone są materiały formacyjne, przygotowujące do bierzmowania. Filmiki wraz z pytaniami przekazują młodym inspirujące myśli także w okresie pomiędzy spotkaniami.

Powiadomienia o treści

O pojawieniu się nowej treści w aplikacji informują powiadomienia, ich częstość można skonfigurować wg własnych potrzeb.

System Internetowy

PentecostApp, oprócz aplikacji mobilnej, składa się także z systemu internetowego. System ten pozwala prowadzącym na rejestrację i zakładanie grup, do których potem mogą dołączać uczestnicy. W ramach grupy można aktywować materiały formacyjne, które są dostępne z poziomu aplikacji mobilnej. Z systemu internetowego prowadzący może wysłać do uczestników wiadomości – tekstowe, w formie ankiet, graficzne, wideo lub audio.

Przejdź do systemu

Media o nas

Pobierz PentecostApp

i otrzymuj codziennie inspirującą treść

© Copyright 2020 Phronimos Solutions Krzysztof Płachno - All rights reserved.
contact: pentecostapp@gmail.com