Pentecost App

Aplikacja dla Bierzmowanych i nie tylko

PentecostApp

Jest to projekt skierowany do grup przygotowania do bierzmowania. Jego sercem jest aplikacja mobilna, w której codziennie jest serwowana inspirująca, motywująca, czasem pobudzająca do refleksji, religijną treść. Aplikacja współpracuje z systemem internetowym, który umożliwia tworzenie grup i w ramach nich komunikację.

PentecostApp zostało stworzone z myślą o bierzmowanych, ale może być swobodnie wykorzystywane indywidualnie przez każdego, kto chce codziennie otrzymywać inspirującą treść, a także przez wszelkie ogrupy religijne, chcące wykrzystać do swojej komunikacji mechanizm wiadomości i powiadomień.

System Internetowy

PentecostApp oprócz aplikacji mobilnej składa się także z systemu internetowego. System pozwala na rejestrację, zakładanie konta parafii i grup, do której potem mogą dołączać prowadzący i uczestnicy. W ramach grupy z systemu internetowego prowadzący może wysłać wiadomość do wszystkich jej członków, która potem pojawia się w telefonie adresatów jako powiadomienie. Nadawca ma potem podgląd na to, kto przeczytał już jego wiadmość.

Przejdź do systemu

Aplikacja mobilna

Mem

Inspirujaca treść w chwytliwej formie obrazka

Słowo od Niego

Pokrzepiające, dodające otuchy, motywujące do stawiania sobie wysokich wymagań - Słowo samego Boga

Patron na drogę

Krótkie, często zaskakujące, życiorysy świętych, pokazujące, że byli oni takimi samymi ludźmi takimi jak my, tylko zapatrznymi w Boga i gotowymi do poświęceń.

Powiadomienia o treści

O pojawieniu się nowej treści w aplikacji informują powiadomienia, ich częstość można skonfigurować

Wiadomości

Po rejestracji i dodaniu się do grupy można otrzymywać wiadomości od prowadzącego, które przychodzą w formie powiadomień

Rachunek sumienia i modlitwa

Przydatne przy comiesięcznej spowiedzi i codziennej modlitwie

Pobierz PentecostApp

i otrzymuj codziennie inspirującą treść

© Copyright 2018 Phronimos Solutions Krzysztof Płachno - All rights reserved.
contact: pentecostapp@gmail.com

Made with Pingendo Free  Pingendo logo