Pentecost App

Aplikacja dla Bierzmowanych i nie tylko

PentecostApp

Jest to projekt skierowany do grup przygotowania do bierzmowania. Jego sercem jest aplikacja mobilna, w której codziennie jest serwowana inspirująca, motywująca, czasem pobudzająca do refleksji, religijna treść. Aplikacja współpracuje z systemem internetowym, który umożliwia tworzenie grup i w ramach nich komunikację.

PentecostApp zostało stworzone z myślą o bierzmowanych, ale może być swobodnie wykorzystywane indywidualnie przez każdego, kto chce codziennie otrzymywać inspirującą treść, a także przez wszelkie o grupy religijne, chcące wykorzystać do swojej komunikacji mechanizm wiadomości i powiadomień.

Życie na 100%

Na platformie dostępne są materiały formacyjne "Życie na 100%" wydane przez Wydawnictwo Św. Stanisława BM. Połączenie treści spotkań z aplikacją, wykorzystując potencjał urządzeń mobilnych, pozwala jeszcze skuteczniej przekazywać młodym ludziom najważniejsze myśli. Pojawiające się w telefonie powiadomienia z krótkimi materiałami wideo, są cennym sposobem na zyskanie u młodego człowieka chwili uwagi i próbą przeniesienia choć odrobiny z treści spotkań do jego codziennego życia.

Więcej o materiałach

Aplikacja mobilna

Mem

Inspirujace treści w chwytliwej formie obrazka.

Słowo od Niego

Pokrzepiające, dodające otuchy, motywujące do stawiania sobie wysokich wymagań - słowo samego Boga.

Patron na drogę

Krótkie - często zaskakujące - życiorysy świętych, pokazujące, że byli oni takimi samymi ludźmi takimi jak my, ale zapatrznymi w Boga i gotowymi do poświęceń.

Wiadomości

Po rejestracji i dodaniu się do grupy można otrzymywać wiadomości od prowadzącego, które przychodzą w formie powiadomień.

Materiały

Z aplikacją PentecostApp połączone są materiały formacyjne, przygotowujące do bierzmowania. Filmiki wraz z pytaniami przekazują młodym inspirujące myśli także w okresie pomiędzy spotkaniami.

Powiadomienia o treści

O pojawieniu się nowej treści w aplikacji informują powiadomienia, ich częstość można skonfigurować wg własnych potrzeb.

System Internetowy

PentecostApp oprócz aplikacji mobilnej składa się także z systemu internetowego. System pozwala na rejestrację i zakładanie grup, do której potem mogą dołączać prowadzący i uczestnicy. W ramach grupy można aktywować materiały formacyjne, które staną się dostępne z poziomu aplikacji mobilnej jej członków. Z systemu internetowego prowadzący może wysłać do uczestników wiadomości - zwykłe lub w formie ankiety, załączając do nich grafikę, wideo lub audio.

Przejdź do systemu

Media o nas

Pobierz PentecostApp

i otrzymuj codziennie inspirującą treść

© Copyright 2021 Phronimos Solutions Krzysztof Płachno - All rights reserved.
contact: pentecostapp@gmail.com